Polityka prywatności dotyczy serwisu (nazwa strony)  (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez: Sebastiana Madeja prowadzącego działalność gospodarczą jako: „Mediturist Sebastian Madej”  z siedzibą w Charzykowach  (ul. Sieciowa 1a, 89-606 Charzykowy), która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP:5551801744 oraz REGON 520006313.

 (zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres damian.blank@gmail.com lub inny z domeny (nazwa strony) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)